Vind een vrijwilligersvacature

Er zijn 2 vacatures gevonden voor Advies en voorlichting geven

MEE De Meent Groep Vacature vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuner gemeente ‘s-Hertogenbosch De gemeente ’s-Hertogenbosch is sinds april 2020 koploper gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit komt er onder andere op neer dat de gemeente ’s-Hertogenbosch de bekend- en vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning bij en voor inwoners wil vergroten. De afgelopen periode is er hard gewerkt en input geleverd over op welke wijze we die bekend- en vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning kunnen vergroten. Vastgesteld is dat er een vrijwillig en beroepsmatig aanbod is van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het aanbod vrijwillige onafhankelijke clientondersteuners richt zich vooral op ouderen. Om voor alle inwoners onafhankelijke cliëntondersteuning aan te kunnen bieden zijn wij daarom opzoek naar vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuners. Wat kan een onafhankelijke cliëntondersteuner voor de inwoner doen? de vraag met een inwoner bespreken, samen alles op een rijtje zetten meegaan naar gesprekken met bijvoorbeeld gemeente, zorgaanbieder of zorgkantoor helpen bij het stellen van vragen informatie geven over de weg naar hulp, zorg en hulpmiddelen helpen bij het maken van eigen keuzes meedenken en zoeken naar mogelijkheden helpen bij het doen van een aanvraag helpt u ook als u het niet eens bent met een beslissing. Of ontevreden bent over de zorg die u krijgt. Wat en wie zoeken wij? Wij zijn op zoek naar inwoners die anderen willen helpen met de hierboven beschreven vragen en kwesties binnen het sociale domein. Speciaal zijn we daarbij op zoek naar vrijwilligers die affiniteit of ervaring hebben in het werken met de specifieke doelgroepen ouderen, migranten, mensen met psychische problemen en mensen die bekend zijn met regelgeving rondom de Participatiewet.    Vragen of interesse? Heeft u nog vragen of heeft u interesse in bovenstaande vacature kunt u contact opnemen met m.van.den.broek@meedemeentgroep.nl
Mentorschap Midden en Noordoost Brabant Mentoren Gezocht. Maakt u het verschil? Maakt u het verschil? Als mentor bent u de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van uw cliënt. U bent bevoegd om, wanneer de cliënt dat zelf niet wil of kan, te beslissen over zijn of haar verzorging en behandeling. Daar betrekt u uw cliënt zoveel als mogelijk bij. Als uw cliënt daartoe niet in staat is, houdt u rekening met zijn wensen en behoeften. U bent dus de adviseur en de vertegenwoordiger van uw cliënt. Hij kan op uw integriteit vertrouwen, ook als hij dat niet meer zo kan uitspreken. In uw werk als mentor ontwikkelt u een hechte band met uw cliënt. Dit zijn uw taken: u bezoekt de cliënt elke twee weken, kent zijn gezondheidssituatie en weet wat er in zijn leven speelt u kijkt kritisch mee naar de zorg en begeleiding die uw cliënt ontvangt. Het is uw taak erop toe te zien dat artsen, verpleegkundigen en verzorgers het zorgplan volgens afspraak uitvoeren als dat mogelijk is, heeft u samen met uw cliënt, regelmatig overleg met de zorgverleners en behandelaars. Een vertrouwensband is van belang voor het uitvoeren van de taken. De mentor moet kunnen handelen vanuit de gewoonten, principes, wensen en behoeften van de cliënt. Als mentor behartigt u de belangen van uw cliënt. Daarbij zijn de wensen en behoeften van de cliënt uw leidraad. Kunt u zich goed in anderen inleven? Inlevingsvermogen is belangrijk. Net zoals het talent om met allerlei mensen te kunnen omgaan. U zult contact onderhouden met verschillende betrokkenen, zoals artsen, zorgverleners en soms de familie. Mentoren van Mentorschap Nederland besteden gemiddeld 4 à 8 uur in de maand aan hun cliënt.   U wordt door de stichting Mentorschap officieel gemandateerd en geschoold en begeleid. U kunt altijd rekenen op de professionele ondersteuning van uw regiocoördinator.